Családi nap 2010

Főző Klub

Programok

Ki olvas minket?

Oldalainkat 3 vendég böngészi
Dokumentáció PDF Nyomtatás E-mail

„Macis Lapok” - Gyermekvédelmi Nyilvántartási Rendszer


A teljes gyermekvédelmi
nyilvántartási rendszer (LETÖLTÉS)

a teljes adatlap nyilvántartási rendszer a kézikönyvvel és a folyamatábrával együtt letölthető itt:


Gyermekjóléti Szolgálatra vonatkozó A „Gyermekeink védelmében” elnevezésű adatlaprendszer:

T-lap (LETÖLTÉS)


Az adatlap funkciója: 
1. a gyermek alapvető adatainak regisztrálása,
2. a későbbi ellátások során a hatóságok, intézmények, ellátók kölcsönös tájékoztatásakor a gyermek azonosítása. 

Az adatlap kitöltője: az a gyermekjóléti szolgáltató vagy átmeneti gondozást nyújtó, illetve szakellátó intézmény, amelynél az eset indul. A változások a gondozási folyamat során értelemszerűen időponttal rögzítendők.

A kitöltés ideje: a gyermek ellátórendszerbe való bekerülésekor

Az adatlap továbbítása: a gondozási folyamat során az első kitöltött példány megfelelő módosításokkal ellátott másolatai követik a gyermek útját az esetleges további hatóságokhoz, szolgáltatókhoz, akiknek már nem kell újra felvenniük  ezt az adatlapot.  


GYSZ-1(LETÖLTÉS)


Az adatlap funkciója: 
 • 1. Az eset kezdeti regisztrálása 
  • a) önkéntes jelentkezés esetén, amennyiben a feltárt probléma előreláthatólag túlmegy a tanácsadás keretein, és legalább egy, a családnál történő helyszíni tájékozódást igényel,
  • b) jelzőrendszerből érkező értesítés esetén, 
 • 2. egyszerű környezettanulmány, védelembe vételre vonatkozó javaslattétel, illetve véleménynyilvánítás akkor, ha a gyámhatóság felkérését nem előzte meg gyermekjóléti szolgáltatás.
A családgondozó az adatlap „Következtetések, további tennivalók” részében indokolja az eset lezárását vagy folytatását, illetve megteszi javaslatát a hatóságnak. 
Amennyiben a gyermek veszélyeztetett, az eset ezen a lapon nem zárható le, hanem tovább dokumentálandó a többi adatlapon.
 • 3. Az adatlapot családonként egy példányban kell kitölteni, amennyiben azonban a családban több gyermek van, a rájuk vonatkozó következtetéseket, javaslatokat az adatlap végén gyermekenként kell részletezni. 

Az adatlap kitöltője: a gyermekjóléti szolgálat.

A kitöltés kezdete: a család jelentkezése, a jelzés, illetve a gyámhatósági felkérés beérkezése. 

Az adatlap továbbítása: a Törzslappal együtt, amennyiben a hatóság számára környezettanulmányként, javaslattételként készült.


GYSZ-2 (LETÖLTÉS)


Az adatlap funkciója: 
 1. A gyermekkel kapcsolatos sürgős tudnivalók rögzítése és továbbadása abban az esetben, ha a gyermek gyermekjóléti szolgáltatási előzmény nélkül kerül helyettes szülőhöz, gyermekek átmeneti otthonába vagy ideiglenes hatályú elhelyezésre,
 2. A családgondozáshoz szükséges feltárás segítése, dokumentálása,
 3. A gyámhatóság, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat és a gondozóhely tájékoztatása abban az esetben, ha a gyermek nevelésbe vételét javasolják, illetve, ha otthont nyújtó ellátásba kerül.

Az adatlap kitöltője: a gyermekjóléti szolgálat

A kitöltés ideje: 
 1. A gyermek átmeneti gondozásba kerüléséről, ideiglenes hatályú elhelyezéséről szóló értesítés kézhezvétele, vagy 
 2. A családgondozás megkezdése,
 3. Amennyiben a gyermekjóléti szolgálat maga intézkedik a gyermek elhelyezésével kapcsolatban, az intézkedés ideje.

Az adatlap továbbítása: 
 1. A Törzslappal együtt a gondozási helyre, amennyiben a gyermek előzmény nélkül helyettes szülőhöz, gyermekek átmeneti otthonába vagy ideiglenes hatályú elhelyezésre kerül,
 2. A területi gyermekvédelmi szakszolgálathoz, továbbá az összes adatlappal együtt a gyámhivatalba. (Azon keresztül a gondozási helyre, amennyiben a gyermek számára a gyermekjóléti szolgálat családgondozása után nevelésbe vételt javasolnak.) 

GYSZ-3 (LETÖLTÉS)
betétlap (LETÖLTÉS)


Az adatlap funkciója: 
 1. Amennyiben a család problémája előreláthatólag hosszabb távú, tervszerű családgondozást igényel,
  1. a család, gyermek helyzetének, a problémák okainak feltárása,
  2. a családgondozás dokumentálása,
 2. Környezettanulmány abban az esetben, ha a környezettanulmány készítésére való felkérést családgondozás előzte meg, vagy, ha a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésben van.
 3. A javaslattételi lap a gyermekvédelmi gondoskodásra vonatkozó javaslattételre szolgál.

Az adatlap kitöltője: a gyermekjóléti szolgálat

Az adatlap kitöltése: 
 1. A javaslattételi lap kivételével 
  1. az Esetfelvételi lap „következtetése” alapján, a gondozási folyamat során, a gondozás megkezdésétől kezdve folyamatosan,
  2. ha a gyermek előzmény nélkül került ideiglenes hatályú elhelyezésbe, a gyámhivatal felkérése szerint történik.
 2. A javaslattételi lap szükség esetén töltendő.

Az adatlap továbbítása: 
 1. Az átmeneti gondozást nyújtónak a javaslattételi lap kivételével az első kitöltés után azonnal, a módosításokról folyamatosan konzultálnak.
 2. Amennyiben a gyermekjóléti szolgálat tesz javaslatot gyermekvédelmi intézkedés alkalmazására, úgy a javaslat részeként az illetékes hatóságnak, amely nevelésbe vétel esetén azt továbbküldi a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak, aki az elhelyezési értekezlet előtt továbbítja majd a lehetséges gyám(ok)nak. 
 3. Ha a gyermek előzmény nélkül került ideiglenes hatályú elhelyezésbe, a gyámhivatal felkérése szerint a gyermekjóléti szolgálat továbbítja az adatlapot (a gondozási terv és a gondozási folyamat összegzése nélkül) a gyámhivatalnak, és azon keresztül a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak, aki továbbítja majd a gyámnak.

GYSZ-4 (LETÖLTÉS)


Az adatlap funkciója: 
 1. A gyermek egészségügyi adatainak rögzítésével a veszélyeztetett gyermek alapellátási gondozásának elősegítése,
 2. Átmeneti gondozás, otthont nyújtó ellátás esetén az ellátó tájékoztatása.

Az adatlap kitöltője: a gyermek védelembe vétele, előreláthatólag 15 napot meghaladó átmeneti gondozása, nevelésbe vétele vagy egyéb, a családgondozó által indokoltnak ítélt esetben a gyermekjóléti szolgálat felkérésére a gyermek háziorvosa.

A kitöltés ideje: a külön jogszabályban meghatározott idő. 

Az adatlap továbbítása: a gyermekjóléti szolgálat feladata az adatlap továbbküldése a gyermek gondozását ellátó helyettes szülőhöz, gyermekek átmeneti otthonába vagy a szakellátást nyújtó intézménybe az elhelyezéstől számított 8 napon belül.


GYSZ-5 (LETÖLTÉS)


Az adatlap funkciója: a védelembe vett gyermekek családi/egyéni gondozási-nevelési tervének rögzítése. Azokra a gyermekekre, akiket azonos határozattal vettek védelembe, elegendő egy közös adatlap kitöltése a személyre szóló feladatok pontos megjelölésével.

Az adatlap kitöltője: a gyermekjóléti szolgálat.

A kitöltés ideje: a védelembe vételi határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül.

Az adatlap továbbítása: 
 1. Védelembe vétel során a határozatot hozó jegyzőnek,
 2. A gyámhivatal az eljáró illetékes jegyzőtől szerzi be az esetre vonatkozó iratanyagot.

GYSZ-6 (LETÖLTÉS)


Az adatlap funkciója: a védelembe vétel felülvizsgálata érdekében végzett helyzetértékelés rögzítése. Azon gyermekek esetében, akiknek egyéni gondozási-nevelési terve azonos adatlapon készült, a helyzetértékelés is egy adatlapon dokumentálandó.

Az adatlap kitöltője: a gyermekjóléti szolgálat.

A kitöltés ideje: a felülvizsgálatot megelőző 15 nap.

Az adatlap továbbítása: a védelembe vételt elrendelő jegyzőnek, 10 nappal a kitűzött felülvizsgálat időpontja előtt.
Nevelésbe vételi javaslat esetén a javaslattevő jegyző vagy gyermekjóléti szolgálat megküldi a gyámhivatalnak.

GYSZ-7 (LETÖLTÉS)


Az adatlap funkciója: a családgondozás és a kapcsolattartás segítésének tervezése a gyermek visszafogadása érdekében. 

Az adatlap kitöltője: a gyermekjóléti szolgálat.

A kitöltés ideje: a nevelésbe vételi határozatot követő 30 nap.
Módosítására a felülvizsgálati határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül, illetve szükség szerint kerülhet sor, ezen az adatlapon vagy pótlapok betoldásával. 

Az adatlap továbbítása: felkérésre megküldhető.GYSZ-8 (LETÖLTÉS)


Az adatlap funkciója: a gyermekjóléti szolgálat által a nevelésbe vett gyermek felülvizsgálata érdekében végzett helyzetértékelés rögzítése. A közös gyámhatósági határozattal egy gondozási helyen elhelyezett gyermekek tekintetében a helyzetértékelés rögzíthető egy adatlapon.
Az adatlap kitöltője: a gyermekjóléti szolgálat.

A kitöltés ideje: félévente egyszer, továbbá a felülvizsgálatot megelőzően a gyámhivatal felkérésétől számított 15 napon belül.

Az adatlap továbbítása: a gyámhivatalnak, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak és a gyámnak.